WIARA - OSOBISTA

Idź do spisu treści

Menu główne:

WIARA

Gdzie nie ma wiary- tam jest pustka,
którą człowiek pragnie wypełnić dostatnim zyciem!
***
Cały świat należy do Pana Boga, ale On wynajmuje go ludziom dzielnym.
***
Współczesnemu człowiekowi potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować,
a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.
***
Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.
***
Bez Modlitwy i Niedzieli wszystkich by nas diabli wzięli.
***
Nie szukaj błędów - szukaj rozwiązań!
***
Błogosławiony ten, kto potrafi pokazać życiem, że potrzebuje Boga w każdej chwili.
***
Do tego kto potrafi czekać, wszystko przychodzi z czasem.
***
Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności.
***
Nadzieja widzi to co niewidzialne, czuje to co nieuchwytne i osiąga to co niemozliwe.
***
Nadzieja nie oznacza dostrzec światło, lecz ufność z zamkniętymi oczami.
***
Jeśli uczynimy wszystko co w naszej mocy, Bóg uczyni resztę!
***
Największa władzą ducha nie jest geniusz, ale dobroć.
***
To nie częste spowiedzi czynią nas dobrymi, ale owoc, który z nich wynosimy.
***
Z szacunkiem stąpaj po kamieniach, bo każda rzecz ma swoją wartość.
***
Obowiązkiem chrześcijanina jest spotkać Chrystusa i zjednoczyć z Nim.
***
Wielkie nadzieje czynią ludzi wielkimi.
***
Nasze winy są jak ziarenka piasku wobec wysokiej góry Miłosierdzia Bożego.
***
Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem.   (Josef von Eotvos)
***
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego